111 Vogelatlas Brussel
Aantallen en verspreiding van
broedvogels en wintervogels
in Brussel

Geelpootmeeuw


Wetenschappelijke naam

Larus michahellis

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

Kilometerhoktellingen, maximum aantal