111 Vogelatlas Brussel
Aantallen en verspreiding van
broedvogels en wintervogels
in Brussel

Grote Canadese Gans


Wetenschappelijke naam

Branta canadensis canadensis

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

Kilometerhoktellingen, maximum aantal