111 Vogelatlas Brussel
Aantallen en verspreiding van
broedvogels en wintervogels
in Brussel

Japanse Nachtegaal


Wetenschappelijke naam

Leiothrix lutea

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

Kilometerhoktellingen, maximum aantal