111 Vogelatlas Brussel
Aantallen en verspreiding van
broedvogels en wintervogels
in Brussel

Vuurgoudhaan


Wetenschappelijke naam

Regulus ignicapilla

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

Kilometerhoktellingen, maximum aantal